Overname van een vergunde inrichting

Wat?

Wil je een inrichting die reeds vergund is als klasse 1 of 2, dan dien je dit te melden aan het gemeentebestuur.

Hoe indienen?

Overname vergunde inrichtingen van klasse 1: ingevuld meldingsformulier aangetekend per post versturen of afgeven tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3001 Leuven.

 

Overname vergunde inrichtingen van klasse 2: ingevuld meldingsformulier aangetekend per post versturen aan het college van burgemeester en schepenen, Woluwestraat 1 te 1830 Machelen of afgeven tegen ontvangstbewijs bij de gemeentelijke dienst Leefmilieu, gemeentehuis, Woluwestraat 1 te 1830 Machelen.

 

Kosten

Gemeentelijke belasting

75 euro

Je ontvangt na het indienen van het dossier een factuur.

Contact

Dienst Leefmilieu

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 49
F 02 252 57 40

Sylvia Speeckaert
T 02 254 12 44
Wendy Degroef
T 02 254 12 49

Documenten en formulieren