Hemelwaterinstallatie - premie

Wat?

Om het gebruik van hemelwater aan te moedigen kent de gemeente Machelen, met de steun van de Vlaamse overheid, een premie toe voor de installatie van een hemelwaterinstallatie bij bestaande woningen én bij her- of nieuwbouw indien de aanleg na 31 december 2007 gebeurde en de aanleg niet verplicht is.

 

Deze bepalingen werden vastgelegd in de provinciale verordeningen inzake afkoppeling van hemelwater afkomstig van dakvlakken en van verharde oppervlakten.

Specifieke informatie en voorwaarden vind je terug in het gemeentelijk subsidiereglement.

Bedrag

500 euro + 50 euro/extra aftappunt (max.2 extra)

Hoe aanvragen?

Na plaatsing via het aanvraagformulier en de gevraagde bijlagen. Het aanvraagformulier dient ingevuld bezorgd te worden aan het college van burgemeester en schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen.

Documenten

Contact

Dienst Leefmilieu

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 49
F 02 252 57 40

Contactpersonen