Inkomenscompensatievergoeding

Wat?

De inkomenscompensatievergoeding is een vergoeding voor zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder door openbare werken.

 

Het Participatiefonds verzorgt het beheer van deze inkomenscompensatievergoeding.

Criteria

De inrichting waarint de zelfstandige werkt en die hinder ondervindt:

  • moet minder dan 10 werknemers tellen
  • zijn jaaromzet en zijn jaarlijkse balanstotaal mag de 2 miljoen euro niet overschrijden
  • zijn voornaamste activiteit strekt tot de rechtstreekse verkoop van producten of het verlenen van diensten aan gebruikers of kleine gebruikers, waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten vereist is dat in normale omstandigheden plaatsvindt in een bebouwde inrichting

De zelfstandige mag geen andere beroepsinkomsten hebben dan de inkomsten uit de werkzaamheden in de inrichting die hinder van de werken ondervindt.

Voorwaarden

Om de vergoeding te verkrijgen moet de inrichting waarin de zelfstandige werkt gesloten zijn en de activiteiten tijdelijk stopgezet.

 

Een zaak wordt als gehinderde zaak gezien als er aan minstens één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • geen enkele van de reglementair aangelegde openbare parkeerplaatsen van de straat waarin de inrichting is gelegen, kan benut worden
  • geen enkele reglementair aangelegde openbare parkeerplaats binnen een straal van 100 meter rond de enige toegang tot de inrichting kan benut worden
  • een toegangsweg tot de inrichting wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer in één of twee richtingen
  • de toegang voor voetgangers tot de inrichting is onmogelijk

De hinder moet tot gevolg hebben dat het openhouden van de gehinderde inrichting nutteloos is vanuit operationeel oogpunt tijdens een periode van minstens 7 achtereenvolgende kalenderdagen.

Aanvragen

Om de vergoeding te verkrijgen moet je:

 

  1. Een hinderattest aanvragen bij de gemeente

Van zodra je op de hoogte wordt gebracht van de werken, kan je een attest van hinder aanvragen bij de gemeente. Bezorg hiervoor een ingevuld aanvraagformulier aan het college van burgemeester en schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen.

 

        2.   Een vergoeding aanvragen bij het Participatiefonds

 

Minstens 7 dagen voor de sluiting van de inrichting dien je de aanvraag voor vergoeding in bij het Participatiefonds. Hiervoor gebruik je het formulier tot aanvraag van vergoeding. Bij je aanvraag voeg je tevens het hinderattest dat je van de gemeente ontving. De aanvraag kan digitaal gebeuren of via aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs, gericht aan het Participatiefonds.

Contact

Uitgebreide informatie over de inkomenscompensatievergoeding kan je terugvinden op de website van openbare werken.

 

Participatiefonds

Lignestraat 1

1000 Brussel

Tel. Participatiefonds: 02 210 87 87

Tel. Cel Vergoedingen: 02 210 87 91

vergoedingen@fonds.org

Contact

Secretariaat

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 33
F 02 252 57 40