Huwelijksakte

Wat?

Bij het afsluiten van een burgerlijk huwelijk wordt een huwelijksakte opgesteld en bewaard in de gemeente waar men in het huwelijk treedt.

 

Er bestaat wel een onderscheid tussen een afschrift en een uittreksel van een akte:

  • een afschrift is een kopie van de volledige huwelijksakte
  • een uittreksel is een document waarin de plaats en datum van het huwelijk, naam, voornaam, geboorteplaats en -datum van beide echtgenoten vermeld worden
  • een internationaal uittreksel (7-talig) kan gebruikt worden in het buitenland. Sommige landen vragen evenwel een afschrift (zie boven). In dat geval moet je de volledige huwelijksakte laten vertalen.

Wie?

Een uittreksel of afschrift van de huwelijksakte wordt aangevraagd door de betrokkene zelf of door een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...). Je kan deze documenten eventueel ook aanvragen voor je grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.

Waar?

Het afschrift van de huwelijksakte kan je verkrijgen aan de loketten van de burgerlijke stand of via het e-loket.

Wat moet je meebrengen?

Identiteitskaart of verblijfsvergunning. Indien je het attest voor iemand anders aanvraagt, heb je ook een volmacht nodig van de betrokkene en een kopie van de identiteitskaart.

Hoeveel kost het?

Een afschrift van de huwelijkssakte is gratis.

Documenten

Contact

Dienst Burgerzaken

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 57
F 02 252 57 40

Annemie Maton
T 02 254 12 27

Documenten en formulieren