Akte burgerlijke stand

Soort akten

Je kan voor verschillende zaken een akte van de burgerlijke stand aanvragen:

 • Geboorte- of adoptieakte
 • Erkenningsakte
 • Nationaliteit (na het verkrijgen van de Belgische nationaliteit)
 • Naamswijziging
 • Huwelijksakte
 • Overlijdensakte
 • Echtscheidingsakte
 • Andere

Welke documenten kan je aanvragen?

 • Een afschrift: dit is een kopie van de volledige akte
 • Een uittreksel met vermelding van afstamming: dit is een document waarin geboorteplaats, geboortedatum, naam van de betrokkene en naam van de ouders vermeld worden
 • Een uittreksel zonder vermelding afstamming: dit is een document waarin de geboorteplaats, geboortedatum en naam van de betrokkene vermeld worden
 • Een uittreksel internationaal (7-talig): dit document kan gebruikt worden in het buitenland

Een uittreksel of afschrift van een akte wordt aangevraagd door de betrokkene zelf of door een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris,.....).

 

Elke aanvraag wordt gecontroleerd door de dienst Burgerzaken. Indien de dienst jouw aanvraag niet kan behandelen, krijg je daarvan bericht via het opgegeven e-mailadres. Het document wordt gratis verstuurd.

Documenten

Contact

Dienst Burgerzaken

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 57
F 02 252 57 40

Documenten en formulieren