Overlijdensakte

Wat?

In een overlijdensakte vind je alle gegevens omtrent een overlijden. De akte bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Met de akte bekom je de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene.

Opstellen overlijdensakte

Een overlijdensakte wordt opgesteld en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de plaats van het overlijden, op het moment van de overlijdensaangifte. Daarnaast gebeurt er ook een overschrijving in de registers van de burgerlijke stand van de laatste woonplaats van de overledene.

Kopie van een overlijdensakte bekomen

Een afschrift van de overlijdensakte kan je aanvragen bij het gemeentebestuur van de plaats van het overlijden. Voor een overlijden op het grondgebied van de gemeente Machelen kan je terecht op het gemeentehuis (vergeet dan niet je identiteitskaart mee te brengen) of via het e-loket op deze website.

Documenten

Contact

Dienst Burgerzaken

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 57
F 02 252 57 40

Documenten en formulieren