Jubilarissen

Ben je 50, 60, 65 of 70 jaar getrouwd? Een heuglijke gebeurtenis die niet ongemerkt mag voorbijgaan!

 

De gemeente wil iedereen die zolang getrouwd is, in de bloemetjes zetten en biedt daarom een premie aan:

  • gouden bruiloft (50 jaar): 125 euro
  • diamanten bruiloft (60 jaar): 250 euro
  • briljanten bruiloft (65 jaar): 375 euro
  • platina bruiloft (70 jaar): 620 euro

Indien je dit wenst, kan je ook ontvangen worden door het college van burgemeester en schepenen voor een receptie op het gemeentehuis. Deze vieringen gaan eenmaal per maand door, met uitzondering van juli. In de loop van de maand december ontvang je een brief van de gemeente waarin de data van de vieringen op het gemeentehuis voor het ganse jaar staan opgesomd en waarin je gevraagd wordt je rekeningnummer door te geven voor de storting van de premie.

Indien je niet ontvangen wenst te worden, heb je alsnog recht op de premie.