Volksraadpleging

Wat?

De gemeenteraad kan, op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners van de gemeente, beslissen om de inwoners te raadplegen over onderwerpen van gemeentelijk belang.

 

Het verzoek dat uitgaat van de inwoners van de gemeente moet worden gesteund door ten minste 20% van het aantal inwoners die:

  • de volle leeftijd van 16 jaar bereikt hebben
  • in het bevolkingsregister van de gemeente zijn ingeschreven
  • niet het voorwerp uitmaken van een veroordeling of beslissing die voor een gemeenteraadskiezer de uitsluiting of de schorsing van het kiesrecht meebrengt.

 

Praktisch

Het verzoek wordt schriftelijk ingediend via het aanvraagformulier dat door de gemeente ter beschikking wordt gesteld en wordt met een aangetekende brief verstuurd aan het college van burgemeester en schepenen. Bij het verzoek dient een gemotiveerde nota gevoegd te worden en de nodige bewijsstukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten.

 

Aanvragen worden gericht aan:

College van burgemeester en schepenen

Woluwestraat 1

1830 Machelen

Contact

Secretariaat

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 33
F 02 252 57 40

Sabine Wijns
T 02 254 12 50

Documenten en formulieren