Speelstraten

Wat?

Wil je deze zomer van je straat een speelstraat maken? Dien dan voor 10 april je aanvraag in.

 

Speelstraten geven kinderen, jongeren, maar ook de volwassenen meer ruimte. De straat wordt opnieuw een ontmoetingsplaats waar kinderen naar hartelust kunnen spelen en volwassenen elkaar ontmoeten. Speelstraten zijn gewoon erg gezellig, leuk en veilig voor iedereen!

Periode speelstraat

De inrichting van een speelstraat kan enkel plaatsvinden tijdens de zomervakantie (juli en augustus) tussen 10 uur ‘s morgens en 22 uur ‘s avonds. De aanvragers kiezen zelf de periode en tijdspanne waarbinnen de aangevraagde straat zal omgevormd worden als speelstraat, binnen de algemene regels die de gemeente vooropstelt.

Vb. Een bewoner vraagt een speelstraat aan van 15/07 - 15/08 telkens van 11 tot 15 uur.

2 speelstraatverantwoordelijken opgeven

Per speelstraat moeten er minimum 2 meerderjarige speelstraatverantwoordelijken zijn, die in de aangevraagde straat wonen en zich engageren voor de organisatie ervan. Zij staan in voor het plaatsen en wegnemen van de hekken en houden toezicht op de straat.

 

Deze speelstraatverantwoordelijken zijn de aanspreekpunten voor de gemeente en de bewoners. 

Kan het ook in jouw straat?

  • Heeft de straat een maximumsnelheid van 50 km/uur?
  • Is de straat een woonstraat (geen belangrijke horeca- of handelszaken)?
  • Is er geen (belangrijk) doorgaand verkeer?
  • Rijdt er geen openbaar vervoer door de straat?
  • Blijven de omliggende straten bereikbaar na invoering van de speelstraat?

Kan je op deze vragen volmondig JA antwoorden, dan is de kans groot dat je straat speelstraat kan worden. De verkeerstechnische dienst van de politiezone zal na een aanvraag onderzoeken of de speelstraat al dan niet in aanmerking kan komen.

Aanvraagprocedure speelstraat

1. Aanvraag speelstraat voor 10 april

Als bewoner neem je zelf het initiatief tot het inrichten van een speelstraat. Dien je aanvraag in voor 10 april via het aanvraagformulier. Het ingevulde formulier bezorg je aan de dienst Vrije tijd in het gemeentehuis of via mail naar vrijetijd@machelen.be.

2. Onderzoek aanvraag

De aanvraag wordt onderzocht op verkeerstechnisch en organisatorisch vlak. Op basis van de adviezen van de bevoegde diensten, keurt het college de aanvraag al dan niet goed.

3. Opmaak tijdelijk politiereglement op het wegverkeer

De goedgekeurde speelstraten worden opgenomen in een tijdelijk politiereglement op het wegverkeer, dat goedgekeurd moet worden door de gemeenteraad.

4. Finale goedkeuring → opmaak afsprakennota met speelstraatverantwoordelijken

Bij de finale goedkeuring wordt een afsprakennota opgemaakt tussen de speelstraatverantwoordelijken en het college van burgemeester en schepenen.

5. Levering afsluitmateriaal

De gemeente zorgt tijdig voor het afleveren van het materiaal om de speelstraat correct af te sluiten.

Indien er geen volledige aanvraag tijdig wordt binnengebracht, worden de speelstraten ook niet meer automatisch toegekend.

 

Meer info? Aarzel zeker niet om contact op te nemen met de dienst Vrije tijd via vrijetijd@machelen.be of via 02 254 12 01.

Macho Mobiel

De Macho Mobiel, onze caravan boordevol speelgoed, schuimt iedere zomervakantie de verschillende speelstraten in de gemeente af. Kinderen kunnen zich voluit uitleven met voetballen, steppen, een schminkkoffer, een reuze vier-op-een-rij, een reuze domino, een creakoffer, gezelschapsspelletjes, stelten en zo veel meer.

 

De Macho Mobiel kan ook ontleend worden voor buurtfeesten en evenementen.

 

De voorwaarden voor het ontlenen van de Macho Mobiel vind je in deze afsprakennota.

Contact

Dienst Vrije tijd

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 01
F 02 252 57 40