Strafregister - uittreksel

Wat?

Het gemeentelijk strafregister is het register waar gerechtelijke feiten van de inwoners worden geregistreerd.

 

Buiten het informeren van de strafrechter, heeft het strafregister de taak om particuliere personen te voorzien van een uittreksel uit het strafregister (het vroegere attest van goed gedrag en zeden).

 

Zo moet bv. het gemeentebestuur een uittreksel uit het strafregister vragen aan personen die een café willen beginnen, vraagt bv. het Ministerie van Onderwijs dergelijk uittreksel bij benoeming van een leerkracht.

Soorten

Model 1 is bestemd voor openbare besturen, particulieren en privé-instellingen, wanneer het gevraagd wordt in alle andere gevallen dan die waarvoor het model 2 voorzien is.

Model 2 is bestemd voor openbare besturen, particulieren en privé-instellingen en wordt gevraagd om een activiteit uit te oefenen die onder de noemer opvoeding, hulpverlening of begeleiding van minderjarigen valt.

LET OP: Uittreksel MODEL 2 wordt pas uitgereikt na controle door de politiediensten (is mogelijk dat dit niet onmiddellijk kan afgeleverd worden)

Wie?

Iedere inwoner van de gemeente Machelen, Belg of vreemdeling, kan een uittreksel uit het strafregister aanvragen voor zichzelf (mits duidelijke opgave van de reden waarvoor het uittreksel moet dienen).

Iedereen kan met een geldige volmacht een uittreksel afhalen. De volmacht moet handgeschreven, gedateerd en ondertekend zijn, de reden van aanvraag en de naam van de gemachtigde vermelden

Hoe aanvragen?

Een uittreksel uit het strafregister dient persoonlijk aangevraagd te worden op het gemeentehuis.

Kostprijs: 3 euro

 

Wat meebrengen:

  - je identiteitskaart

  - indien met volmacht: de door betrokkene met reden omschreven aanvraag + de volmacht + een kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever

Contact

Dienst Burgerzaken

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 57
F 02 252 57 40