Subsidie voor de uitbating van een buurtwinkel

Wat?

Deze subsidie, uitbatingssubsidie genoemd, heeft tot doel de uitbating van buurtwinkels te stimuleren in de woonwijken en –kernen op wandelafstand voor alle inwoners van Machelen-Diegem.

De subsidie bedraagt 250 euro per jaar.

Voorwaarden

  • Enkel de uitbating van een bakkerij, slagerij, kaaswinkel, viswinkel, groentewinkel of superette komt in aanmerking voor de ondersteuning.
  • Het hoofdassortiment dient te bestaan uit:

          - ofwel vers brood, patisserie en afgeleide producten (bakkerij);
          - ofwel vers vlees, vleesbereidingen en afgeleide producten (slagerij);
          - ofwel verse kaas, kaasbereidingen en afgeleide producten ( kaaswinkel)
          - ofwel verse vis, visbereidingen en afgeleide producten (viswinkel);
          - ofwel verse groenten en afgeleide producten ( groentewinkel)
          - ofwel een productmix voor dagelijkse voeding (superette), het bedoelde aanbod wordt afgeleid uit de voedingsdriehoek graanproducten (brood, pasta, rijst), groenten & fruit, zuivelproducten, vlees en vis.
            Wat betreft een bakkerij, slagerij, kaaswinkel, viswinkel en groentewinkel is een nevenassortiment algemene voeding ook toegelaten.

 

  • Winkels met een netto verkoopoppervlakte groter dan 150m² komen niet in aanmerking voor de ondersteuning.
  • Ketenfilialen komen niet in aanmerking om de ondersteuning te verkrijgen, tenzij de uitbating ervan gebeurt onder het statuut van zelfstandig concessiehouder of franchisenemer.
  • Nachtwinkels en buurtwinkels waar gok en/of loterijproducten worden aangeboden, zijn uitgesloten van ondersteuning.
  • Ambulante handel is uitgesloten van de in dit reglement voorziene ondersteuning.

Hoe aanvragen?

Het secretariaat, tevens de dienst lokale economie van de gemeente,  zal jaarlijks alle in aanmerking komende buurtwinkels aanschrijven met het verzoek de relevante gegevens om voor de subsidie in aanmerking te komen door te geven. Dit gebeurt via het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier dient ingediend te worden bij het gemeentelijk secretariaat.

 

Het college van burgemeester en schepenen zal beslissen of de buurtwinkel wel degelijk een subsidie krijgt. De uitbater wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het college.

 

 

Contact

Secretariaat

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 33
F 02 252 57 40