Sociaal-pedagogische toelage

Wat?

De sociaal-pedagogische toelage biedt een financiële ondersteuning aan de ouders die de zorg voor hun kind(eren) met een handicap op zich nemen.

Bedrag

De toekenning is afhankelijk van de medische erkenning van FOD Sociale Zekerheid.


• FOD SZ attest 4 punten op pijler 1 (komt overeen met 66 % tot 79 % op de oude attesten) = 12 EUR sociaal-pedagogische toelage per maand
• FOD SZ attest 6 punten op pijler 1 (komt overeen met 80 % tot 100 % op de oude attesten) = 25 EUR sociaal-pedagogische toelage per maand

Hoe aanvragen?

Bezorg het ingevuld aanvraagformulier, samen met het attest van FOD SZ aan het OCMW Machelen, Sociale Dienst, Cornelis Peetersstraat 45 in 1830 Machelen.

Documenten

Reglement OCMW-toelagen voor personen met een handicap en/of thuisverzorging

Aanvraagformulier sociaal-pedagogische toelage