Medisch-sociale toelage

Wat?

De medisch-sociale toelage biedt financiële ondersteuning aan volwassenen met een handicap om zo de extra kosten een beetje dragelijker te maken.

Voorwaarden

Voor het toekennen van de medisch-sociale toelage moet men beschikken over een attest van FODSZ, directie-generaal personen met een handicap, welke bewijst dat u voor tenminste 66 % arbeidsongeschikt bent.

Hoe aanvragen?

Bezorg het ingevuld aanvraagformulier, samen met het attest van FOD SZ, aan het OCMW Machelen, Sociale Dienst, Cornelis Peetersstraat 45 in 1830 Machelen.

Documenten

Reglement voor personen met eenhandicap en/of thuisverzorging

Aanvraagformulier medisch-sociale toelage