Geboorteaangifte

Wat?

De geboorteaangifte is de registratie van een geboorte bij de burgerlijke stand in de gemeente of stad waar het kind geboren is, niet de gemeente waar de ouders wonen.  De geboorteakte is verplicht.

Hoe verloopt de aangifte?

De bediende van de burgerlijke stand stelt aan de hand van de meegebrachte documenten een geboorteakte op. Hiervan krijg je enkele afschriften mee.

 

Je krijgt ook volgende dokumenten mee:

  • een attest van ziekte- en invaliditeitsuitkering (af te geven aan de mutualiteit)
  • een attest voor een aanvraag van de kinderbijslag (af te geven aan de werkgever of de compensatiekas waarbij men aangesloten is)

Wanneer?

De aangifte gebeurt binnen de 15 kalenderdagen na de geboorte. Indien de vijftiende dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, heb je tijd tot de volgende werkdag.

Wat meebrengen?

  • een geboorteattest (model 1 - aangfite van de geboorte van een levend kind), afgeleverd door het ziekenhuis of door de vroedvrouw
  • identiteitskaarten of paspoorten van beide ouders
  • ben je gehuwd : trouwboekje of huwelijksbewijs
  • ben je niet gehuwd en heb je als vader het kind erkend voor de geboorte : een afschrift van de erkenningsakte

Hoe gebeurt de aangifte?

De aangifte gebeurt door de wettige ouders: moeder, vader of beiden, persoonlijk. De vader kan de aangifte alleen doen indien hij gehuwd is met de moeder of indien hij het kind erkend heeft voor de geboorte.

 

Op het gemeentehuis bij de dienst Burgerzaken, afdeling burgerlijke stand, Woluwestraat 1, 1830 Machelen.

Hoeveel kost het ?

De aangifte van een geboorte is gratis

Contact

Dienst Burgerzaken

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 57
F 02 252 57 40

Annemie Maton
T 02 254 12 27