Adoptie

Wat?

Adoptie is een juridische maatregel. De tussenkomst van de dienst Burgerzaken beperkt zich tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten.

 

In België bestaan twee vormen van adoptie:

  • de volle adoptie
  • de gewone adoptie

Binnenlandse adoptie

De adoptieprocedure verloopt via een notaris of de vrederechter.

 

Bij de dienst Burgerzaken, afdeling burgerlijke stand van de gemeente van de adoptant, wordt het homologatievonnis of -arrest overgeschreven. De rechtbank stuurt de nodige documenten rechtstreeks naar de dienst Burgerzaken. Hiervoor moet je zelf geen stappen ondernemen.

 

Eenmaal het vonnis overgeschreven, wordt de adoptant hiervan op de hoogte gesteld door middel van een brief.

Buitenlandse adoptie

Een buitenlandse adoptie moet je in België laten registeren bij de Centrale Federale Autoriteit. Daarna kan je de adoptiebeslissing bij de dienst Burgerzaken, afdeling burgerlijke stand van de woonplaats van de adoptant laten overschijven. 

 

Voor de registratie door de Federale centrale Autoriteit kan je je wenden tot:

 

Federale Overheidsdienst Justitie

Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden

Federale Centrale Autoriteit - dienst internationale adoptie

Waterloolaan 15

1000 Brussel

Tel.: 02 542 75 81

Fax: 02/543 71 61

Meer weten?

Ben je kandidaat-adoptant, dan kan je je voor meer informatie wenden tot:

 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse Centrale Autoriteit inzake adoptie, Kind en Gezin

Hallepoortlaan 27

1060 Brussel

Tel.: 02 533 14 76

Kind en Gezin

Wat kost het?

De registratie van de adoptie bij de dienst Burgerzaken is gratis.

Contact

Dienst Burgerzaken

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 57
F 02 252 57 40

Annemie Maton
T 02 254 12 27

Documenten en formulieren