Jeugdwerk - werkingssubsidie

Wat?

De gemeente kent een basissubsidie voor de werking van de jeugdvereniging toe.

Voorwaarden

Iedere erkende jeugdvereniging krijgt een basissubsidie van 500 euro. Daarbovenop krijgen zij een toelage, berekend op basis van een puntensysteem, als volgt:

 

  • 1 punt/lid van de jeugdvereniging (met een maximum van 100). Dit wordt bepaald op basis van de ledenlijst
  • 1 punt/begeleider
  • 1 punt/lid of begeleider/overnachting op een meerdaags verblijf. Als meerdaags verblijf gelden activiteiten met leden, van minstens 2 overnachtingen. Kookouders of volwassen begeleiders worden niet meegerekend
  • 10 punten/aanwezigheid op de jeugdraad. Dit geldt per vereniging, niet per persoon van de vereniging
  • 3 punten/helpend lid op een gemeentelijke activiteit/activiteit van de jeugdraad/voorbereidende vergadering
  • 2 punten/ontmoetingsmoment met de leden (sport, spel, uitstap met leden... geen activiteiten op basis van commerciële doeleinden of activiteiten die onder de noemer 'meerdaagse verblijven' vallen, zoals hierboven bepaald). Het gaat hier om 2 punten per ontmoetingsmoment, niet om 2 punten per lid per ontmoetingsmoment. Er moet dus niet doorgegeven worden hoeveel leden er deelnemen aan elk ontmoetingsmoment (met een maximum van 100)
  • 10 punten/deelname aan een vormingsactiviteit die bijdraagt tot het welzijn van de leden en de begeleiding van uw vereniging. Dit geld per vereniging, niet per persoon van de vereniging
  • 3 punten/uitgave ledenblad (max. 1 per maand). Alleen echte 'boekjes' tellen mee, waarbij naast een overzicht van data en activiteiten ook nog wat extra uitleg meegegeven wordt

Bedrag

Basissubsidie bedraagt 500 euro, eventueel aangevuld met een toelage toegekend op basis van het puntensysteem.

Hoe aanvragen?

Het ingevuld aanvraagformulier en bijlage dienen voor 1 december bezorgd te worden aan het college van burgemeester en schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen.

Documenten

Contact

Dienst Vrije tijd

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 01
F 02 252 57 40

Contactpersonen

Jill Lauwers
T 02 254 12 54