Jeugdlokalen - onderhoud en inrichting

Wat?

De subsidie voor onderhoud en inrichting gebouwen is bedoeld om de jeugdwerkinitiatieven bij te staan in het veilig, hygiënisch, duurzaam ... in stand houden van hun lokalen.

Voorwaarden

De subsidie betreft enerzijds de kosten (telkens inclusief BTW) die gemaakt worden om over de jeugdwerkinfrastructuur te beschikken (huurkosten, afbetalingskosten, elektriciteitskosten...). Anderzijds vallen onder de subsidie ook de kosten die gemaakt worden voor de aankoop van materialen en de vergoeding van werkuren van vaklui (niet de werkuren van vrijwilligers) in verband met onderhoud en instandhouding van het lokaal op vlak van:

  • inrichting van de directe omgeving
  • veiligheid (brand, verzekeringen, inbraak...)
  • geluidsisolatie
  • preventie van inbraak en vandalismepreventie
  • hygiëne en sanitair
  • ruimtelijke vestiging

Minstens één van deze elementen moet terug te vinden zijn in de verantwoording van de aanbesteding van de subsidie.

Bedrag

Het voorziene krediet voor deze subsidie wordt gelijk verdeeld onder de erkende jeugdwerkinitiatieven die een aanvraag voor subsidies onderhoud en inrichting gebouwen indienen. Jeugdverenigingen in gemeentelijke gebouwen maken slechts aanspraak op de helft van het bedrag voorzien voor jeugdverenigingen in niet-gemeentelijke gebouwen.

Hoe aanvragen?

Elk jeugdwerkinitiatief kan voor 31 juli X+1 een aanvraag indienen voor de subsidie onderhoud en inrichting gebouwen. De subsidie wordt dan uitbetaald voor 31 augustus X+1.

 

Samen met de aanvraag voor de werkingssubsidies moet het jeugdwerkinitiatief (dus ten laatste op 1 december X+1) bewijsstukken binnenbrengen voor het gehele bedrag dat uitbetaald is. Alleen bewijsstukken die voldoen aan bovengenoemde voorwaarden komen in aanmerking.

 

Wanneer jeugdverenigingen geen geldige bewijsstukken hebben voor het gehele uitbetaalde bedrag, wordt het verschil in mindering gebracht bij de aanvraag van het volgende werkjaar.

Documenten