Gemeenteraad

Om de zes jaar kiezen de inwoners van Machelen en Diegem hun nieuwe gemeenteraadsleden die samen de gemeenteraad vormen. In de gemeenteraad worden alle zaken van gemeentelijk belang geregeld, behalve indien ze door de wetgever werden toegewezen aan de burgemeester, het college van burgemeester en schepenen of een andere instantie.

 

Machelen telt 23 raadsleden waaronder de 6 schepenen en de burgemeester. De gemeenteraad vergadert elke derde dinsdag van de maand behalve tijdens de zomermaanden. De vergaderingen zijn openbaar behalve als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken of wanneer twee derde van de aanwezige leden, op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten vergadering in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid. De openbare vergaderingen kunnen door iedereen bijgewoond worden.

 

Een week voor de gemeenteraad vind je hier de agenda. Na goedkeuring tijdens de eerstkomende gemeenteraadszitting kan je hier ook het verslag consulteren.

 

Je kan je tevens inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan ontvang je elke maand de agenda en een samenvatting van het verslag van de gemeenteraad.

Contact

Secretariaat

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 33
F 02 252 57 40

Sabine Wijns
T 02 254 12 50