Werkloos

Wie onvrijwillig werkloos is, krijgt onder bepaalde voorwaarden een wacht- of werkloosheidsuitkering. Volgens de wet heb je enkel recht op een uitkering als je onvrijwillig werkloos bent. Als je zelf ontslag neemt of als je ontslagen wordt om dringende redenen, dan krijg je pas een uitkering na een schorsingsperiode. Als je vindt dat de RVA je ten onrechte als vrijwillig werkloos beschouwt, kan je beroep aantekenen tegen de schorsing bij de arbeidsrechtbank.

 

Via onderstaande links krijg je een antwoord op je vragen. Uitgebreide informatie vind je op de website van RVA.

Werkloosheidsuitkering

Heb je recht op een werkloosheidsuitkering?

Heb je recht op uitkeringen na studies?
Heb je recht op uitkeringen na een onderbreking van volledige werkloosheid?
Recht op werkloosheidsuitkeringen van de buitenlandse werknemer?
Heb je recht op uitkeringen na je studies indien je een vreemdeling bent?

Uitkering aanvragen

Hoe moet je de uitkering aanvragen?

Tot welke instellingen moet u zich wenden?
Hoe moet u een aanvraag indienen na een tewerkstelling?
Hoe moet u een aanvraag indienen na studies?
Hoe moet u een aanvraag indienen na een onderbreking van de werkloosheid?
Hoe zal uw dossier behandeld worden?

Bedrag van de uitkering

Hoeveel bedraagt de uitkering?

Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?
Hoeveel bedraagt uw uitkering na studies?

Verplichtingen van een werkzoekende

Wat zijn je verplichtingen als vergoede werkzoekende?

Wat zijn je verplichtingen tijdens je werkloosheid?
Welke formaliteiten moet je vervullen tijdens je werkloosheid?
Kan je vakantie nemen tijdens de werkloosheid?

De activering van het zoekgedrag naar werk
Moet je als werkloze in België verblijven?

Vrijstelling van de verplichtingen

Kan je van bepaalde verplichtingen vrijgesteld worden?

Je bent een werkloze van 50 jaar of ouder?
Je hebt sociale of familiale moeilijkheden?
Je wenst een beroepsopleiding te volgen?
Je wil een opleiding voor zelfstandige volgen?
Je wenst studies met een volledig leerplan te hervatten?

Werken tijdens de werkloosheid

Mag je werken tijdens je werkloosheid?

Wat zijn de toegelaten activiteiten?
Mag je vrijwilligerswerk verrichten?
Mag je een bijberoep uitoefenen tijdens uw volledige werkloosheid?
Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op werkloosheidsuitkeringen?

Naar het buitenland tijdens werkloosheid

Mag je je naar het buitenland begeven tijdens een periode van werkloosheid?

Je wil werk zoeken in een ander Europees land?
Je wenst je vakantie in het buitenland door te brengen?

Kan je je recht op uitkeringen verliezen?

Kan je het recht op uitkeringen verliezen als je werkloosheid lang duurt?
In welke gevallen kan je een sanctie krijgen?
Wanneer moeten de uitkeringen terugbetaald worden?

Schrijf je in als werkzoekende.

Contact

Gemeente Machelen

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 11
F 02 252 57 40

RVA

Leopoldstraat 25A
1800 Vilvoorde
T 02 255 01 10
F 02 255 01 19
www.rva.be

VDAB

Witherenstraat 19
1800 Vilvoorde
T 02 254 73 00
F 02 254 73 99
www.vdab.be