PWA Machelen-Diegem

Het PWA biedt aan uitkeringsgerechtigden, volledig werklozen en bestaansminimumtrekkers de mogelijkheid tegen vergoeding vrijwillig werkjes op te knappen voor verenigingen en particulieren, zonder het recht op werkloosheidsuitkering te verliezen. De particulier of vereniging betaalt aan de werkloze met een cheque.

 

Welke taken komen in aanmerking?

Wat kost het PWA?

Wens je een beroep te doen op het PWA-systeem, dan moet je je vooraf inschrijven. Daarvoor betaal je jaarlijks 7,45 euro. Per gepresteerd uur krijgt de PWA-werknemer één PWA-cheque. Deze cheques kun je krijgen in het PWA-kantoor en kosten 6,45 euro (5,95 euro voor wigw's – weduwe, invalide,gepensioneerde of wees) Indien de PWA-werknemer verplaatsingskosten heeft, kan het PWA eisen dat je gedeeltelijk of volledig tussenkomt in de terugbetaling ervan. De klanten zorgen zelf voor het nodige werkmateriaal.

 

De PWA-werknemer is verzekerd inzake burgerlijke aansprakelijkheid en voor arbeidsongevallen.

 

Contact

Als geïnteresseerde werkzoekende of geïnteresseerde werkaanbieder kan je contact opnemen met de PWA-beambte. Het PWA is open maandag van 9 tot 12 uur, woensdag van 14 tot 16uur en op afspraak.

 
Voor dringende zaken kan je steeds contact opnemen met het kantoor van Vilvoorde op het nummer 02 254 73 46.

 

Woluwestraat 1 (gemeentehuis)

1830 Machelen

Tel. 02 253 88 03

Fax 02 252 57 40

pwa.machelen.diegem@skynet.be

Contact

PWA Machelen

Woluwestraat 1/A
1830 Machelen
T 02 253 88 03
F 02 252 57 40