Openbaarheid van bestuur

Elke overheid is verplicht haar burgers zo goed mogelijk te informeren. Dit gebeurt op een actieve manier via o.a. het infoblad, tijdens informatievergaderingen, aan de telefoon, via digitext en teletekst, via de website en ook via de pers.

 

Daarnaast kan iedereen die dit wenst bestuursdocumenten inzien, er uitleg over vragen of er een kopie van krijgen. In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar. Slechts uitzonderlijk kan een vraag tot openbaarmaking worden geweigerd, bv. bij een onduidelijke vraag, wanneer de openbaarmaking afbreuk zou doen aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ... Elke weigering moet gemotiveerd worden en gebaseerd zijn op wettelijke gronden.

 

De wijze waarop een aanvraag dient te gebeuren en hoe het gemeentebestuur een aanvraag dient af te handelen, wordt beschreven in het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur en de omzendbrief van de Vlaamse Regering 2006/26.

 

Praktisch

Diverse beleidsdocumenten kan je onmiddellijk raadplegen op de website of ter plaatse inkijken in het gemeentehuis. Voor andere documenten dien je schriftelijk een aanvraag in per brief, per fax, per e-mail, of je overhandigt ze persoonlijk.

 

Aanvragen richt je aan:

Dienst Communicatie

Woluwestraat 1

1830 Machelen

info@machelen.be

 

Inzage en uitleg zijn gratis. Wie een afschrift vraagt van een bestuursdocument, betaalt de kostprijs van de kopieën.

Contact

Dienst Communicatie

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 11
F 02 252 57 40