Mobiliteitsplan

Sinds 2001 beschikt Machelen over een goedgekeurd mobiliteitsplan. Hierin wordt een toekomstvisie ontwikkeld voor de mobiliteit in de gemeente. Doorheen de jaren zijn op basis hiervan talrijke initiatieven genomen om de mobiliteit in onze gemeente te verbeteren.

 

Het verbeteren van de leefbaarheid op gebied van wonen, werken en mobiliteit staat voorop. Het mobiliteitsplan zet in op de uitbouw en herstructurering van de kantorenzone Diegem-Zuid, de bedrijvenzones Machelen-West en Beaulieu en de distributiezone Machelen-Cargo. Door een kernversterking en verdichting van het centrum van Machelen en Diegem wil de gemeente de leefbaarheid en veiligheid in de woongebieden vrijwaren en deze gebieden opwaarderen door middel van zone 30 in te voeren. Ook het openbaar domein in de verblijfs- en centrumgebieden krijgt de nodige aandacht en moeten een kwalitatieve opwaardering krijgen.

 

De uitbouw van een kwaliteitsvol openbaar-vervoernet is een essentieel onderdeel van een duurzaam mobiliteitsbeleid. Dit is ook van belang om verplaatsingen met de fiets of te voet over korte afstand te stimuleren. De gemeente heeft heel wat fietssuggestiestroken aangebracht om de fietsers op een veilige manier doorheen de gemeente te laten rijden.

 

Om het parkeren veiliger te maken, heeft Machelen een verbod ingesteld op parkeren door vrachtwagens boven 3,5 ton.

 

Tevens worden jaarlijks initiatieven genomen tijdens de verkeersweek om de schoolgaande jeugd van alle basisscholen via initiaties, verkeerslessen en praktijkoefeningen beter met het verkeer te leren omgaan. Voor de schoolgaande jeugd is er trouwens dagelijks de gratis gemeentelijke schoolbus.

 

>>> Mobiliteitsplan Machelen

Contact

Dienst Ruimtelijke ordening

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 46

Maurits Lauwers
T 02 254 12 48
Contactpersonen