Ruimtelijke planning

In de ruimtelijke ordening wordt gebruik gemaakt van verschillende plannen. Zo zijn er de ruimtelijke structuurplannen en de bestemmings- en uitvoeringsplannen. In Machelen is het ruimtelijk structuurplan goedgekeurd op 8 januari 2009.

 

De belangrijkste bestemmingsplannen zijn het gewestplan, de bijzondere plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen.

 

Naast plannen worden ook stedenbouwkundige verordeningen opgemaakt om bepaalde zaken van de ruimtelijke ordening te regelen. Deze verordeningen kunnen opgemaakt worden door de gemeente, de provincie of het gewest. Zo bestaat er een gewestelijke en provinciale verordening voor hemelwater en voor toegankelijkheid tot gebouwen.

 

Hieronder vind je een overzicht van alle plannen:

Contact

Dienst Ruimtelijke ordening

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 46

Maurits Lauwers
T 02 254 12 48
Contactpersonen