Ruimtelijke structuurplannen

In ruimtelijke structuurplannen wordt een visie uiteengezet over de toekomstige ontwikkelingen van het grondgebied. Het structuurplan is dus een plan dat de overheid een leidraad geeft bij de opmaak van bestemmingsplannen en uitvoeringsplannen.

 

De structuurplannen worden opgemaakt op 3 niveaus: zo kennen we het ruimtelijke structuurplan Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Machelen.

 

Je kan het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen inkijken op de website van de Vlaamse overheid.

 

Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant kan je inkijken op de website van de provincie Vlaams-Brabant.

 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan doet uitspraken over toekomstige ontwikkelingen in de gemeente op het vlak van ruimtelijke ordening. De initiatieven die worden genomen, kunnen worden uitgewerkt in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Heel wat beslissingen die invloed hebben op de ruimtelijke omgeving in onze gemeente worden genomen op Vlaams niveau. Het Vlaams niveau is immers bevoegd voor de industriezones, de kantoorzones en de grote infrastructuren (autosnelwegen, gewestwegen, spoorwegen en luchthaven). In het gemeentelijk structuurplan kunnen hierover alleen suggesties worden gedaan, die uitnodigen tot overleg tussen de Vlaamse overheid en de gemeente.

 

Raadpleeg hier:

>> het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (tekst)

>> de kaartenbundel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

>> folder "Het ruimtelijk structuurplan in een notendop"

Contact

Dienst Ruimtelijke ordening

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 46

Maurits Lauwers
T 02 254 12 48