Gewestplan

Het gewestplan is een belangrijk instrument voor de ruimtelijke ordening. Elk stukje grond heeft in het gewestplan een bestemming (woonzone, industriezone, landbouwzone, parkzone,...). Het gewestplan dat in Machelen van toepassing is, is goedgekeurd in 1977. Er is een belangrijke wijziging doorgevoerd in 2000.

 

Dit gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse kan je komen inkijken op de dienst ruimtelijke ordening. Je kan het ook vinden op de website van GIS Vlaanderen.

 

Momenteel wordt door de Vlaamse overheid gewerkt aan een nieuwe wijziging van het gewestplan door de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Dit gebeurt in het kader van de afbakening van het Vlaams Strategisch gebied rond Brussel (VSGB). Dit is een planningsproces voor de stedelijke gebieden in de Vlaamse rand rond Brussel. De gemeente Machelen valt ongeveer volledig in het VSGB.

Contact

Dienst Ruimtelijke ordening

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 46

Maurits Lauwers
T 02 254 12 48
Contactpersonen