Bijzonder plan van aanleg (BPA)

Het Bijzonder plan van aanleg of BPA legt eveneens de bestemming van de gronden vast. Het plan wordt opgemaakt door de gemeente en is veel meer gedetailleerd dan het gewestplan. Het omvat slechts bepaalde delen van de gemeente. Het plan bevat tevens voorschriften en richtlijnen over het bouwen e.d. op elk perceel.

 

Sinds de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan worden geen BPA's meer opgemaakt, maar wel ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP).

 

Verschillende BPA's zijn van toepassing op delen van het grondgebied van de gemeente Machelen:

Contact

Dienst Ruimtelijke ordening

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 46

Maurits Lauwers
T 02 254 12 48
Contactpersonen