Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt om uitvoering te geven aan de visie die werd ontwikkeld in het ruimtelijk structuurplan.

 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgemaakt op de 3 verschillenden niveaus: het gewest, de provincie en de gemeente. Elke overheid maakt plannen op zijn niveau:

 

  • In Vlaanderen gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP)
  • In Vlaams-Brabant provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP)
  • In Machelen gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Waar een gemeentelijk ruimtelijk uitveringsplan is goedgekeurd, worden de verkavelingsvergunningen en de BPA's (Bijzonder Plan van Aanleg) opgeheven.

 

De Vlaamse overheid heeft een aantal gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP) opgemaakt. Op de site van de Vlaamse overheid kan je ze vinden per gemeente.

 

Machelen heeft twee RUP's:

RUP Machelen-centrum: stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan

 

RUP Diegem-centrum: stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan

Contact

Dienst Ruimtelijke ordening

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 46

Maurits Lauwers
T 02 254 12 48