Verzoekschriften

Iedereen kan een verzoekschrift, door één of meerdere personen ondertekend, schriftelijk indienen bij de gemeenteraad. Een dergelijk verzoekschrift moet betrekking hebben op een aangelegenheid die tot de bevoegdheid van de gemeente behoort.

 

Aan de verzoeker wordt binnen de drie maanden een gemotiveerd antwoord bezorgd op zijn verzoek. Als meerdere personen een verzoekschrift hebben ondertekend, dan wordt het antwoord naar de eerste ondertekenaar gestuurd.

 

Praktisch

Het verzoek wordt schriftelijk ingediend bij het college van burgemeester en schepen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen. De wijze waarop een aanvraag wordt afgehandeld, wordt beschreven in het huishoudelijk reglement op de gemeenteraad.

Contact

Secretariaat

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 33
F 02 252 57 40