Dienst Ruimtelijke ordening

De dienst ruimtelijke ordening heeft als opdracht er op toe te zien dat de bebouwde en de open gebieden van de gemeente op een geordende, aantrekkelijke en duurzame manier worden ontwikkeld. Deze dienst werkt binnen het kader van de Vlaamse wetgeving ruimtelijke ordening.

 

Deze dienst werkt ook voorstellen uit om de mobiliteit te verbeteren in overleg met andere overheden. Voornamelijk de aanleg van en aanpassingen aan bovenlokale infrastructuur worden hier behandeld: spoorwegen, gewestwegen, autosnelwegen en bovenlokale fietsverbindingen.

 

Vergunningen voor een handelsvestiging worden ook op deze dienst behandeld.

 

Op de dienst Ruimtelijke Ordening kan je alle ruimtelijke plannen vinden die in de gemeente van toepassing zijn. Je kan op deze dienst ook bepaalde plannen inkijken waarvoor een openbaar onderzoek wordt ingericht. Alle stedenbouwkundige vergunningen of verkavelingsvergunningen die zijn afgegeven kan je hier ook inkijken.

 

Indien je van plan bent om te bouwen kan het nuttig zijn je bouwproject vooraf te bespreken met de stedenbouwkundig ambtenaar. Dit om na te gaan of het bouwproject voldoet aan de voorschriften en richtlijnen die van toepassing zijn. Hiervoor maak je best een afspraak.

 

Het is ook mogelijk een vergadering te beleggen om je project te bespreken samen met de afgevaardigde van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. In sommige gevallen (vooral bij grotere projecten) zal de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar advies geven of een vergunningsaanvraag.

Huisvesting

De dienst Ruimtelijke Ordening zorgt mee voor de ontwikkeling van een beleidsvisie, voor het organiseren van een lokaal woonoverleg en neemt tal van initiatieven om de woningkwaliteit in de gemeente te verbeteren. Aangenaam en betaalbaar wonen in de streek is immers een belangrijk aandachtspunt van de gemeente. Via het woonloket kan je bij de huisvestingsambtenaar vrijblijvend en gratis terecht voor allerlei vragen rond wonen.

Contact

Tel. 02 254 12 46

 

Maurits Lauwers - stedenbouwkundig ambtenaar -  E maurits.lauwers@machelen.be

Barbara Vanhamme - deskundige ruimtelijke ordening en huisvestingsbeleid -  E barbara.vanhamme@machelen.be

Sabrina Gysels - medewerker -  E sabrina.gysels@machelen.be

Christa Van Erp - medewerker - E christa.vanerp@machelen.be

Contact

Dienst Ruimtelijke ordening

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 46

Maurits Lauwers
T 02 254 12 48