Integraal Waterbeheer: een nieuwe kijk op water

Water is een systeem dat niet alleen waterlopen, maar ook het grondwater, de oevers en de valleien omvat, en de planten en dieren die er leven. Dit watersysteem herstellen, behouden en ontwikkelen en het duurzaam gebruik ervan, is de kerngedachte van het integraal waterbeleid.

 

Het watersysteem stopt niet aan administratieve of bestuurlijke grenzen. Daarom is een integrale aanpak noodzakelijk, met veel overleg over de grenzen van gemeenten, provincies, gewesten en landen heen.

 

Het integraal waterbeleid gaat dan ook uit van een gebiedsgerichte aanpak. De watersystemen worden opgedeeld in stroomgebieddistricten, stroomgebieden, bekkens en deelbekkens. De organisatie van het waterbeleid gebeurt op elk van deze verschillende niveaus.

 

De gemeente Machelen bevindt zich in 3 deelbekkens: Woluwe, Barebeek/Benedendijle en Zenne/Maalbeek/Aabeek.

 

Het gemeentebestuur wordt vertegenwoordigd in de Waterschappen Zenne-Noord en Dijle-Noord.

Meer info vind je op de website Volvanwater.

Contact

Dienst Leefmilieu

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 49
F 02 252 57 40

Sylvia Speeckaert
T 02 254 12 44