Waterbeheerplannen

Deelbekkenbeheerplannen

Om integraal waterbeleid in de praktijk te brengen, werd Vlaanderen ingedeeld in deelbekkens. Dit zijn hydrologisch afgebakende zones die naar waterbeheer toe een logisch samenhangend geheel vormen.

 

Per deelbekken stellen gemeenten, wateringen en provincies gezamenlijk een deelbekkenbeheerplan op. Kenmerkend voor deze waterbeleidsplannen is de gemeentegrensoverschrijdende benadering van verschillende aspecten van waterbeleid. Zo krijgen naast wateroverlast en waterkwaliteit ook erosie, ecologie en duurzaam drinkwatergebruik de nodige aandacht.

 

De gemeente Machelen bevindt zich in 3 deelbekkens: Woluwe, Barebeek/Benedendijle en Zenne/Maalbeek/Aabeek.

 

Deze plannen kan je raadplegen op de website van de provincie Vlaams-Brabant.

Stroombeheerplannen voor Schelde en Maas

De Vlaamse Regering stelde op 8 oktober 2010 de stroomgebiedbeheerplannen voor de Schelde en de Maas en het bijhorende maatregelenprogramma voor Vlaanderen vast. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) stond in voor de voorbereiding van de plannen.

 

Het decreet betreffende het Integraal Waterbeleid bepaalt dat het stroomgebiedbeheerplan, na vaststelling, in te kijken is in het gemeentehuis.

 

De CD-rom van de stroomgebiedbeheerplannen en het bijhorende maatregelenprogramma kan je raadplegen bij de dienst Leefmilieu in het gemeentehuis, Woluwestraat 1 te 1830 Machelen. De plannen kan je ook online bekijken op www.ciwvlaanderen.be.

 

Voor bijkomende informatie kan je steeds terecht bij het secretariaat van de CIW op het nummer 053 72 65 07 of via secretariaat_ciw@vmm.be.

Contact

Dienst Leefmilieu

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 49
F 02 252 57 40

Sylvia Speeckaert
T 02 254 12 44