Rationeel watergebruik

Kranen en douchekoppen

Het waterverbruik is het belangrijkste criterium wanneer je nieuwe kranen of douchekoppen aankoopt, maar daarnaast verdient ook het energieverbruik aandacht. Hier geldt het motto: 'verspil geen warm water als koud water even goed kan dienen'.

 

We overlopen kort de verschillende kranen:

 • Automatisch sluitende kraan: deze kranen reageren op de aanwezigheid van handen en stoppen automatisch
 • Eengreepsmengkraan: met één beweging kan je warm en koud water mengen en de kraan aan- en uitzetten. Duw de kraan niet volledig naar boven en zet zo weinig mogelijk in de middenstand
 • Thermostatische kraan: de gewenste watertemperatuur is vooraf instelbaar. Een groot comfort vooral voor douches en baden
 • Spaardouchekop: een uitgekiend ontwerp vergroot de weerstand in de spaardouchekop wat leidt tot een kleinere waterstroom, terwijl je niets aan comfort inboet
 • Debietbeperker: een rubberen ring wordt bij een hogere waterdruk steeds verder ingedrukt zodat het debiet ongeveer constant blijft. Een spaardouchekop verdient echter de voorkeur
 • Bruismondstuk: dit brengt lucht in de waterstraal, waardoor het voelt alsof er een volle waterstraal uit de kraan komt. Een andere optie is een volumestroombegrenzer, welke een beperkte hoeveelheid water door laat terwijl de kracht van de straal dezelfde blijft
 • Lekbegrenzer: het toestel sluit de watertoevoer af in geval van een plotse breuk in de waterleiding

Neem een douche in plaats van een bad. Herstel een lekkende kraan onmiddellijk.

Toiletten en urinoirs

Meer dan een derde van ons huishoudelijk drinkwaterverbruik spoelen we door het toilet! Een kleine inspanning volstaat om liters water te besparen... .

 

We geven enkele nuttige tips mee:

 • Regenwater gebruiken: deze investering wordt in enkele jaren terugverdiend. De gemeente Machelen, met de steun van de Vlaamse overheid, draagt ook haar steentje bij en wil het gebruik van hemelwater aanmoedigen door de toekenning van een premie voor de installatie van een hemelwaterinstallatie.
 • Een 6 liter spoelbak. Deze is enkel geschikt bij moderne toiletpotten. Een spoelkeuzetoets geeft je de keuze tussen een grote en een kleine spoeling. Met een spoelonderbreker beslis je zelf hoeveel water je verbruikt
 • Nog beter is een 4l spoelbak. De stromingsvergroter garandeert een goede doorspoeling van de rioleringen.

Waterleidingen

Vaak is de verspilling van water en energie te wijten aan de afstand tussen de kraan en het waterverwarmingstoestel, aan de diameter van de leidingen of aan een slechte isolatie.
Hou hier dus zeker rekening mee bij (ver)bouw(ings)werken.

Huishoudapparaten

Er bestaat een Europees label dat het water- en elektriciteitsverbruik aangeeft voor koelkasten, diepvriezers, wasmachines en afwasmachines. De klasse A toestellen zijn het zuinigst, klasse G-toestellen verbruiken het meeste water en energie.


Er bestaan ook "hot-fill"-machines, waarbij het warmwatertoestel rechtstreeks warm water naar de machine voert. Bij deze machines, die het A-label dragen, ligt het energieverbruik 50% lager dan bij klassieke wasmachines, zelfs al dragen die ook een A-label.

Watervoorraden beschermen

Op allerlei manieren kunnen wij persoonlijk bijdragen tot een gezonder leefmilieu en zuiverdere waterbronnen. Door minder verontreinigende stoffen te gebruiken, wordt er ook minder vervuild water naar het grond- en oppervlaktewater weggespoeld.  Enkele tips:

 

 • Ga veilig om met minerale brandstoffen en oliën. Laat regelmatig je brandstoftanks op lekken controleren
 • Maak zuinig gebruik van allerhande was- en schoonmaakproducten. Gebruik niet meer wasproducten dan nodig is en gebruik biologisch afbreekbare producten
 • Zamel schadelijke oplosmiddelen selectief in en doe ze naar het recyclagepark
 • Spring wijs om met geneesmiddelen en cosmetica. Breng je vervallen geneesmiddelen steeds naar de apotheker
 • Bestrijd ongedierte en onkruid op een milieuvriendelijke manier
 • Pas een zinnige tuinbemesting toe. Composteer zelf je keukenafval, dit is een goede bemesting
 • Maak een groendak van je dak!
 • Laat je hemelwaterput overlopen in een infiltratievoorziening

Extra informatie

Extra informatie en tips vind je terug op de website van WWF . Ook via de website van de Bouwwijzer  krijg je toegang tot honderden adviezen die geordend zijn per thema: energie, water en bouwmaterialen.
Aan de hand van deze checklists kan je bouwplannen voor woningbouw, utiliteitsbouw, nieuwbouw of renovatie nazien op hun duurzaamheid.

Contact

Dienst Leefmilieu

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 49
F 02 252 57 40

Contactpersonen