Milieubeleid

Een milieubeleidsplan (MBP) wordt opgesteld met het oog op de bescherming en het beheer van het milieu. Op deze manier kan beter worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en worden middelen meer doelmatig ingezet.

 

Op 17 oktober 2006 werd milieubeleidsplan 2005-2009 voor de gemeente Machelen vastgesteld. De gemeente wenst een beleid te voeren dat erop gericht is het milieu zo weinig mogelijk te belasten door haar activiteiten. Tegelijkertijd wil ze alles in het werk te stellen om bij haar inwoners hetzelfde gedrag te stimuleren.

 

Het milieubeleidsplan stelt doelstellingen en acties voorop rond: vaste stoffen (bv. gebruik van FSC-hout), water, natuurlijke entiteiten, hinder, mobiliteit en energie (bv. REG-premies).

 

De samenvatting van het milieubeleidsplan 2005-2009 en de integrale versie kan je hier downloaden.

 

In november 2010 werd het milieubeleidsplan verlengd tot 31 december 2013. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om een evaluatie van de uitgevoerde acties op te maken en een actualiseringsaddendum werd aan het bestaande milieubeleidsplan toegevoegd . De engagementen die al eerder werden onderschreven nl. FairTrade Gemeente, het lokaal Kyotoprotocol en de deelname aan de biodiversiteitscampagne 'Je hebt meer buren dan je denkt' werden verankerd in dit geactualiseerd milieubeleidsplan.

Contact

Dienst Leefmilieu

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 49
F 02 252 57 40