Natuur en groen

De gemeente Machelen is redelijk verstedelijkt gebied met een beperkte hoeveelheid open ruimte en natuurgebieden. Het is daarom zeer belangrijk dat we deze gebieden met het nodige respect behandelen zodat ook de volgende generaties er kunnen genieten.

 

Door een gericht natuurbeheer willen we de natuur meer kansen geven en de aanwezige natuurlijke entiteiten behouden en verder uitbreiden.

 

Het gemeentebestuur sloot een samenwerkingsovereenkomst af met de vzw Econet Vlaams-Brabant. Dit om beroep te kunnen doen op haar Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen voor de uitvoering van enkele natuurontwikkelingsprojecten:

Op deze pagina kan je verder kennismaken met een aantal aspecten van het natuurbeleid in de gemeente Machelen:

Contact

Dienst Leefmilieu

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 49
F 02 252 57 40