Ecologisch beheer parken

Het project kadert in de opwaardering van de vallei van de Woluwe en de wegbermen van de Woluwelaan. Met de opwaardering van de nog bestaande 'groene zones' ontstaan er stapstenen en relictzones die samen met de wegbermen een lint vormen van natuurlijke elementen langs de Woluwelaan.

 

Met dit groene lint wordt getracht om gebieden te bewaren waar de verschillende soorten kunnen overleven in sterk verstedelijkte gebieden. Hierbij wordt ook gedacht aan de 'Koesterburen' zoals de gewone dwergvleermuis, ligusterstipspanner, huismus, ...

 

Het betreft 2 parken verspreid langs de Woluwelaan die op een klassieke manier werden beheerd. Binnen de parken gaat een afgebakend gedeelte een aangepast beheer krijgen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op natuurlijke elementen die aanwezig zijn in het desbetreffende park.

Contact

Dienst Leefmilieu

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 49
F 02 252 57 40