Verhuizen

Bij verhuizen komt heel wat administratie kijken. Eerst en vooral dien je de adreswijziging te melden bij de gemeente, dienst Burgerzaken. Vervolgens zijn er heel wat instanties die je op de hoogte moet brengen van je nieuw adres.

 

Plan je een verhuis naar of binnen de gemeente, vergeet dan ook niet tijdig het parkeerverbod en bezetting openbaar domein aan te vragen.

 

Ben je net in de gemeente Machelen komen wonen? Het gemeentebestuur wenst je van harte welkom. Voor alle nieuwe inwoners heeft de gemeente een onthaalmoment voorzien.

 

Indien je tijdelijk in het buitenland verblijft om beroepsredenen, studies of andere redenen, dan moet je dit ook melden aan de gemeente om een ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister te voorkomen.