Sociale woning kopen/huren

Een huis of appartement kopen of huren is voor vele mensen ook in Machelen-Diegem een zware financiële opgave. Er bestaan dan ook tal van initiatieven om gezinnen en alleenstaanden te helpen om betaalbare woongelegenheden te vinden. Het sociale woonaanbod biedt een goede garantie op betaalbare woonkwaliteit en woonzekerheid.

 

Daarnaast steekt de gemeente de handen uit de mouwen om het eigen patrimonium efficiënter te beheren en beschikbaar te stellen van de woningmarkt. Het gemeentelijk patrimonium dat voor bewoning kan worden aangewend, wordt gerenoveerd en/of verkocht. Anderzijds koopt de gemeente verwaarloosde panden en/of gronden aan om nadien in nieuwe huisvestingsprojecten met sociale inslag te integreren.

Contact

Dienst Ruimtelijke ordening

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 46