Nutsvoorzieningen

Voor alle nutsvoorzieningen die je in huis wil voorzien, dient een externe firma de aansluiting te verzorgen. Dit geldt zowel voor gas en elektriciteit, vaste telefonie, leidingwater en televisie.

 

Bij de meeste voorzieningen kan je een keuze maken qua aanbieder, bij anderen niet.

 

In deze rubriek geven we een overzicht van alle mogelijkheden om nutsvoorzieningen aan te vragen in jouw woonst.

Gas en elektriciteit

Om te kunnen genieten van aansluiting van gas en/of elektriciteit in je woning moet je op voorhand:

  • beschikken over een aansluiting op het elektriciteit- en/of gasnet via de distributienetbeheerder
  • en een contract afsluiten met een energieleverancier.

Sinds de vrijmaking van de energiemarkt moet voor gas- en elektriciteitsdistributie een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de distributienetbeheerder en anderzijds de leverancier.

 

De distributienetbeheerder is eigenaar van de leidingen en installaties. De energieleveranciers staan in voor het leveren van gas en elektriciteit.

 

Op de markt zijn verschillende leveranciers aanwezig waarmee je een contract kan afsluiten. Een lijst van alle erkende energieleveranciers in Vlaanderen vind je op www.vreg.be.

Voor Machelen en Diegem is de distributienetbeheerder de intercommunale Sibelgas. Voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van hun netten doet de distributienetbeheerder echter een beroep op Eandis.

 

Voor vragen in verband met elektriciteit en aardgas (aansluitingen, storingen en defecten, premies,...) neem je dan ook best contact op met Eandis:

Klantenkantoor Vilvoorde

Tuchthuisstraat 2

1800 Vilvoorde

Tel.: 078 35 35 34 (algemeen)

Tel.: 078 35 35 00 (storingen en defecten)

Tel.: 0800 65 065 (gasreuk)

Tel.: 0800 6 35 35 (straatlampen)

Op de website van Eandis kan je een aansluiting op het distributienet voor elektriciteit of gas aanvragen of wijzigen.

Waterdistributie

Water is een kostbaar goed, voor de natuur én voor de mens. We moeten er dan ook verstandig mee omgaan. Er zijn diverse waterbevoorradingsbronnen voor het huisgezin:

  • je kan aansluiten op de distributie van leidingwater
  • je hebt een eigen grondwaterwinning (boorput, steenput). Dit dient vermeld te worden in je stedenbouwkundige aanvraag als je bouwt
  • je vangt het regenwater op in een hemelwaterput.

Het waterdistributienet in Machelen wordt verzorgd door Farys

Stropstraat 1

9000 Gent

Tel. 078 35 35 99 (algemeen)

Tel. 078 35 35 88 (defecten 24/24u.)

 

Het waterddistributienet in Diegem wordt vezorgd door VIVAQUA   (vanaf 1/1/2018 ook door Farys)

Linthoutsraat 41

1030 Schaarbeek

Tel. 02 739 52 00 (algemeen)

Tel. 02 739 52 11 (defecten 24/24u.)

Tv-distributie

In Machelen en Diegem is één distributeur van kabeltelevisie en –radio:

Telenet

Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
Tel.: 015 33 30 00
Fax: 015 33 39 99

Vaste telefonie en internet

De meeste telefoonoperatoren bieden vandaag de dag totaalpakketten aan voor vaste en mobiele telefonie, internet en digitale televisie.

 

Om een vaste telefoonaansluiting te bekomen neem je best rechtstreeks contact met de aanbieders van telefonie.

Postbedeling

Postbedeling in Vlaanderen:

 

De postbedeling in Vlaanderen gebeurt door bpost.

 

Verkooppunten in Machelen:

 

POSTKANTOOR

Woluwestraat 4

1830 Machelen

Tel.: 02 201 23 45

Open op maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.45 tot 17 uur, dinsdag en donderdag van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.45 tot 18 uur en op zaterdag van 9.30 tot 13 uur.

 

POSTPUNT - DAGBLADHANDEL JOS & ANJA

Oude Haachtsesteenweg 68

1831 Diegem

 

Open maandag van 5 tot 13 uur, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 5 tot 18 uur en zaterdag van 5 tot 12.30 uur.

 

Richtlijnen voor het adresseren van kaartjes en brieven

 

Weet je niet goed hoe je correct een enveloppe of kaartje adresseert?

Lees hier nog eens de belangrijkste richtlijnen.

Contact

Technische dienst

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 45
F 02 252 57 40