Leerplicht

Als ouder heb je de plicht je kind te laten leren. De gebruikelijke manier om aan de leerplicht te voldoen, is je kind inschrijven in een school en erop toezien dat het regelmatig de lessen volgt.

 

Leerplicht betekent niet schoolplicht. Aan de leerplicht kan eveneens voldaan worden door het verstrekken van huisonderwijs.

 

Vanaf welke leeftijd?

De leerplicht vangt aan op 1 september van het kalenderjaar waarin je zoon of dochter de leeftijd van 6 jaar bereikt.

 

Is je kind geboren in:

Dan wordt het leerplichtig op:

 

 

2004

1 september 2010

2005

1 september 2011

2006

1 september 2012

2007

1 september 2013

 

Kinderen die nog geen 6 jaar zijn hoeven strikt genomen nog geen onderwijs te volgen. In Vlaanderen krijgen de kinderen wel alle mogelijkheden daartoe. Elke dag in het kleuteronderwijs is een gewonnen dag voor een succesvolle schoolloopbaan en werkt stimulerend voor de kleuters om met andere kinderen in contact te komen.

 

Voor kleuters tussen 2,5 en 3 jaar zijn er elk schooljaar verschillende instapdata:

  • op de eerste schooldag na elke vakantieperiode (zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie en na Hemelvaart)
  • op de eerste schooldag van februari

 

Hoe lang duurt de leerplicht?

De leerplicht duurt in principe twaalf schooljaren. Ze eindigt op 30 juni van het kalenderjaar waarin de leerling 18 jaar wordt of op de 18de verjaardag.

 

Als de jongere effectief stopt op de 18de verjaardag en het schooljaar niet afmaakt, dan heeft hij of zij geen recht op het studiebewijs of diploma van de gevolgde richting.

 

Wanneer een leerling op jongere leeftijd (bv. 16 jaar) het diploma secundair onderwijs behaalt, eindigt de leerplicht op dat ogenblik.

 

Meer informatie

 

Meet informatie kan je vinden op de website van het ministerie van Onderwijs, in de brochure 'Leerrecht – leerplicht of door gratis te bellen naar de infolijn van het ministerie van Onderwijs 1700.

Contact

Gemeente Machelen

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 11
F 02 252 57 40

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Koning Alber II -laan 15
1210 Brussel
T 1700
www.ond.vlaanderen.be