Jeugdsubsidies

Een jeugdwerkinitiatief kan erkend worden als jeugdvereniging door de gemeente. Het is ondermeer een voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidies.

 

Wanneer je een erkende jeugdvereniging bent, kan je aanspraak maken op onderstaande jeugdsubsidies:

 

Het jeugdhuis Sjaloom heeft een andere werkvorm waarvoor een gedeeltelijk aparte werkingssubsidie in het leven werd geroepen via een convenant.

 

 >>> verdeling jeugdsubsidies 2013

 

Met Jeugdhuis Sjaloom werd een convenant afgesloten waarbij zij op basis van verschillende criteria subsidies kunnen 'verdienen'.

 

Is jouw vereniging nog niet erkend als jeugdvereniging maar voldoet jullie werking aan alle nodige voorwaarden van het subsidiereglement, richt dan deze erkenningsaanvraag aan het college van burgemeester en schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen.

 

Documenten