Sociale koopwoningen en kavels

Sedert 2009 heeft de gemeente een convenant afgesloten met de Inter-Vilvoordse waarbij jaarlijks een aantal onverhuurbare leegstaande panden worden aangekocht en via een open beurssysteem onder bepaalde voorwaarden (Vlabinvest) worden doorverkocht. Hiermee wenst de gemeente het aanbod aan betaalbare koopwoningen te vegroten, vnl. voor gezinnen die in de eigen streek wensen te blijven wonen.

 

Je kan een sociale woning kopen voor zover er woningen beschikbaar zijn en je aan de voorwaarden voldoet. Je kandidaat stellen kan hetzij bij de dienst Huisvesting van de gemeente, hetzij bij de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting. Je komt er ook te weten welke woningen of kavels te koop worden aangeboden en aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Contact

Dienst Ruimtelijke ordening

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 46