Verzekering gewaarborgd wonen

Wat?

De verzekering gewaarborgd wonen is een gratis verzekering die je als werkende persoon kan afsluiten wanneer je een hypothecaire lening aangaat voor het bouwen, kopen of renoveren van een woning. Wanneer je tijdens die periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, dan helpt de Vlaamse overheid je tijdelijk een deel van je lening af te betalen.

 

Op het moment van de aanvraag van de verzekering gewaarborgd wonen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen die te maken hebben met:

  • het bedrag van de hypothecaire lening
  • je inkomen (er gelden geen inkomensvoorwaarden voor de aankoop en renovatie van bestaande woningen, en voor een energiezuinige nieuwbouw)
  • je beroepsactiviteit

Eens goedgekeurd, vangt de verzekering aan vanaf de datum van de aanvraag en loopt gedurende 10 jaar. De verzekering stopt wanneer je de woning niet meer bewoont.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming is afhankelijk van het werkelijk geleden inkomensverlies, de maandelijkse afbetaling en de duur van de periode dat je beroep hebt gedaan op de tegemoetkoming. In het eerste jaar is de tegemoetkoming beperkt tot 70 % van het afbetalingsbedrag, vanaf het tweede jaar 56% van het afbetalingsbedrag en vanaf het derde jaar 42% van dit bedrag. Het bedrag is beperkt tot 500 euro of 600 euro per maand, afhankelijk van je inkomensverlies en de geleende som.

 

Bovenop de tussenkomst van de Vlaamse overheid ontvang je van de gemeente nog eens 10% van de totale som van de maandelijkse tussenkomsten van het gewest over de periode van 3 jaar. De gemeentelijke premie wordt beperkt tot 620 euro per aanvraag.

 

De Vlaamse tegemoetkoming bij inkomensverlies ontvang je:

  • gedurende maximaal 36 maanden in geval van arbeidsongeschiktheid
  • 2 keer gedurende maximaal 18 maanden in geval van werkloosheid

Hoe aanvragen?

De tegemoetkoming van de Vlaamse overheid kan je aanvragen via dit aanvraagformulier .

 

Voor de gemeentelijke tegemoetkoming moet je geen aanvraag te doen. Deze tegemoetkoming wordt je automatisch toegekend, na toekenning van de Vlaamse.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht bij gemeentelijke dienst Huisvesting of bij de diensten van het Vlaams agentschap Wonen-Vlaanderen op het gratis telefoonnummer 1700 of via www.vlaanderen.be. Je vindt ook meer informatie in deze brochure .

Contact

Dienst Ruimtelijke ordening

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 46