Financiële dienst

De financiële dienst zorgt, onder leiding van de financieel beheerder, voor de inkomsten en uitgaven van de gemeente.

 

Deze dienst voert het financieel beleid van de gemeente, waaronder het aangaan van de leningen en het beleggen van de liquiditeiten.

 

De financieel beheerder stelt het ontwerp van budget op, de jaarlijkse raming van alle ontvangsten en uitgaven van de gemeente en maakt op het einde van elk jaar de gemeenterekening op.

 

De financiële dienst voert de boekhouding, betaalt alle facturen, lonen, premies enz. De dienst zorgt voor de invordering van de gemeentelijke belastingen. Daarnaast zorgt zij ook voor de verzekeringen van gebouwen, wagens, het personeel en tevens de leerlingen in de gemeentelijke scholen.

 

Contact

Financiële dienst

Woluwestraat 1

1830 Machelen

Tel. 02 254 12 20

Fax 02 252 57 40

financien@machelen.be

 

Marie-Christine Sunaertfinancieel beheerder
Gunter Conventsboekhouder  
Odette Marcelismedewerker
Petra Van Geelmedewerker
Sonia Vansteenwinckel medewerker

 

Openingsuren

De gemeentediensten zijn elke werkdag open voor de inwoners:

 

 

 Voormiddag 

 Namiddag

 Avond 

 maandag

 9.00 - 12.00 u. 

 gesloten

 

 dinsdag

 9.00 - 12.00 u. 

 14.00 - 16.00 u.

 

 woensdag

 9.00 - 12.00 u.

 14.00 - 16.00 u.

 

 donderdag

 9.00 - 12.00 u.

 14.00 - 16.00 u.

 16.00 - 19.00 u. 

 vrijdag

 9.00 - 12.00 u.

 gesloten

 

 zaterdag

 gesloten 

 

 

 zondag

 gesloten 

 

 

 

Sluitingsdagen

De diensten zijn in 2016 gesloten op vrijdag 1 januari, maandag 28 maart, vrijdag 29 april, donderdag 5 en vrijdag 6 mei, maandag 16 mei, maandag 11 juli, donderdag 21 en vrijdag 22 juli, maandag 15 augustus, dinsdag 1 en woensdag 2 november, vrijdag 11 november, maandag 26 december en vrijdag 30 december. 

Contact

Financiële dienst

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 20
F 02 252 57 40