Pensioen uit de echt/feitelijk gescheiden

Onder bepaalde voorwaarden heeft de persoon die feitelijk of van tafel en bed gescheiden is recht op een pensioen. De aanspraakmakende echtgenoot heeft recht op een pensioen dat gelijk is aan 50 % van het gezinspensioen dat de andere echtgenoot zou kunnen bekomen.

 

Ook bij wettelijke scheiding kan men onder bepaalde voorwaarden recht hebben op pensioen. De echtgescheiden echtgenoot bekomt een rustpensioen alsof hijzelf een activiteit als werknemer zou hebben uitgeoefend tijdens de huwelijksperiode.