Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) vervangt het 'Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden'. Het is een uitkering die tot doel heeft financiële hulp te bieden aan bejaarde personen die niet over voldoende middelen beschikken. Zij wordt toegekend na een grondig onderzoek en na eventuele aftrek van de aanwezige bestaansmiddelen.

 

De inkomensgarantie bestaat uit een forfaitair bedrag per jaar dat verschilt naargelang men samenwoont of alleenstaande is. De samenwonende krijgt het basisbedrag. Dit bedrag wordt met 1,5 vermenigvuldigd voor de alleenstaande.

 

Bij de berekening wordt rekening gehouden met de bestaansmiddelen. Als inkomen worden onder meer de beroeps- en andere inkomsten, interest op kapitalen, fictieve inkomsten van onroerende goederen, pensioenen enz. bedoeld, al dan niet gedeeltelijk vrijgesteld.

 

Voor wie?

Voor mannen en vrouwen vanaf 65 jaar die:

  • Belg zijn of onderdaan van de Europese Unie, vluchteling, staatsloze of van een onbepaalde nationaliteit
  • In België verblijven (niet meer dan 30 dagen per burgerlijk jaar in het buitenland vertoeven)
  • En waarvan de bestaansmiddelen niet hoger liggen dan een grensbedrag

 

Hoe gebeurt de aanvraag?

Voor de aanvraag dien je langs te komen bij de sociale dienst van de gemeente. Zij zorgen voor een elektronische aanvraag. Samenwonenden moeten steeds allebei de aanvraag doen.

 

Je krijgt dan een ontvangstbewijs. Bewaar dit goed! Het dient als bewijs in geval van betwisting.

 

Breng steeds je identiteitskaart mee. Indien je zelf niet kan komen, kan je je ook laten vertegenwoordigen door iemand anders. Deze persoon moet meerderjarig zijn en volgende documenten meebrengen:

  • een door jezelf ondertekende volmacht
  • je identiteitskaart en – zonodig- die van je echtgeno(o)t(e)
  • zijn of haar eigen identiteitskaart

 

Meer informatie

Rijksdienst voor Pensioenen

Zuidertoren

1060 Brussel
Tel.: 02 529 21 11
www.rvponp.fgov.be