Aangifte van overlijden

Een overlijden moet officieel vastgesteld worden. De overlijdensaangifte is de registratie van een overlijden bij de burgerlijke stand van de overlijdensplaats, ongeacht de gemeente waar je woont. De aangifte van een overlijden is verplicht en kosteloos.

 

Wanneer het overlijden thuis gebeurt, moet je de huisarts of de dokter van wacht waarschuwen. Hij of zij zal het overlijden vaststellen en een overlijdensattest opmaken en ondertekenen. Bij een overlijden in het ziekenhuis zal men daar voor het overlijdensattest zorgen.

 

De aangifte van overlijden wordt meestal gedaan door een begrafenisondernemer. De aangifte kan ook gedaan worden door een verwant of een derde persoon. De aangever kent de nodige inlichtingen die vereist zijn voor het opmaken van de overlijdensakte.

 

De wet voorziet geen termijn. Wegens de noodzaak te voorzien in begrafenis is men verplicht de aangifte zo snel mogelijk te doen. Zonder een aangifte van overlijden kan men geen documenten afleveren die nodig zijn voor de teraardebestelling.

 

Voor een aangifte moet je de volgende documenten meenemen:

 

  • het overlijdensattest dat de dokter heeft geschreven
  • de identiteitskaart van de overledene
  • de identiteitskaart van de aangever
  • het trouwboekje van de overledene
  • het rijbewijs van de overledene
  • eventueel een laatste wilsbeschikking van de overledene

Bij een verdacht of gewelddadig overlijden moet je de volgende extra documenten meenemen:

 

  • een proces-verbaal van een officier van de politie
  • de toelating tot begraven of crematie van de procureur des Konings

 

Contact

Dienst Burgerzaken

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 57
F 02 252 57 40