Begraafplaatsen

De gemeente Machelen beschikt over 2 begraafplaatsen:

 

 • Begraafplaats van Machelen ligt in de Kerkhofdreef
 • Begraafplaats van Diegem ligt aan de Zaventemsesteenweg

 

Op de begraafplaatsen heeft men de mogelijkheid om op de volgende manieren begraven te worden:

 • begraven in een gewoon graf
 • begraven in een grafkelder
 • uitstrooiing van de as
 • begraven van de as in een nis in het columbarium
 • begraven van de as in een urnenkelder in de grond

De aangestelde door de familie die de begraving regelt stelt de gemeente in kennis van een begraving aan de hand van dit  aangifteformulier minstens 3 werkdagen voor de begraving.

Een graf- of nisconsessie dien je aan te vragen bij de gemeente.

 

Overledenen waarvan de as verstrooid is op de strooiweide, krijgen een gedenkplaatje op een zuil. Op de begraafplaats is er een afzonderlijk perk voorzien voor de overleden kinderen en oud-strijders van de gemeente.

 

Openingsuren

De gemeentelijke begraafplaatsen in Machelen en in Diegem zijn toegankelijk voor het publiek alle dagen op de volgende uren:

 • van 1 oktober tot 31 maart: van 9 uur tot 16 uur
 • van 1 april tot 30 september: van 9 uur tot 18 uur

De week voor en na Allerheiligen zijn de begraafplaatsen open van 9 tot 18 uur.

Voor dienstnoodwendigheden kunnen de gemeentelijke begraafplaatsen, tijdens de openingsuren, op bevel van de burgemeester tijdelijk voor het publiek gesloten worden.

 

De lijkbezorging op de gemeentelijke begraafplaatsen gebeurt steeds op werkdagen van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 15.00 uur, en op zaterdag van 9 uur tot 12.30 uur. De burgemeester kan hierop afwijkingen toestaan.

 

Graftekens

Het is niet toegelaten grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, afmetingen, hun opschriften of aard van de materialen, de zindelijkheid, gezondheid, veiligheid en rust op de begraafplaats kunnen verstoren. De aanplantingen mogen niet hoogstammig zijn en noch door hun groei, noch anders de grenzen van het graf of van de geconcedeerde grond overschrijden.

 

Graftekenens mogen in geen geval de volgende afmetingen overschrijden:

 • bij een grafkelder: 2 m lengte, 0,99 m breedte en 2 m hoogte
 • bij een graf in volle grond :1,6 m lengte, 0,80 m breedte en 2 m hoogte 
 • bij een graf op de kinderperken: 1 m lengte, 0,50 m breedte en 2 m hoogte

 

Mogelijkheden van lijkbezorging buiten de begraafplaats

 • asverstrooiing op zee
 • indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald, of - in geval van een minderjarige - op verzoek van de ouders kan de as worden begraven of uitgestrooid op een andere plaats dan de begraafplaats (niet op openbaar domein of op een terrein dat geen eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, tenzij mits schriftelijke toestemming van de eigenaar)
 • ter bewaring ter beschikking worden gesteld van de nabestaanden.

Contact

Dienst Burgerzaken

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 57
F 02 252 57 40