Lichaam schenken aan de wetenschap

Indien je na je overlijden een waardevolle dienst wil bewijzen aan je medemensen, dan kan je je lichaam afstaan aan de wetenschap. Belangrijke resultaten in de geneeskunde en het wetenschappelijk onderzoek zijn onder meer te danken aan het feit dat sommige mensen er bewust voor kiezen om na hun overlijden hun lichaam ter beschikking te stellen voor het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

 

Je lichaam schenken aan de wetenschap kan vanaf de leeftijd van 18 jaar. Er is geen maximum leeftijdsgrens.

Er bestaat geen reglementering over de te volgen procedure. Je lichaam afstaan aan de wetenschap moet je bij leven regelen. Je neemt contact op met een universitair centrum naar keuze waar geneeskunde wordt gedoceerd d.m.v. een eigenhandig, gedateerd en ondertekend document (wilsuiting). De kopie van het document bewaar je zelf, het origineel wordt verstuurd naar de universiteit. Informeer even op voorhand bij enkele instellingen omdat de documenten en de modaliteiten kunnen verschillen. Voorbeelddocumenten kan je terugvinden op de websites van de meeste universitaire instellingen.

 

De universiteit zal een ontvangstbewijs of een kaartje naar de gever sturen, dat bij de identiteitskaart wordt bewaard zodat verwanten of erfgenamen er kennis van kunnen nemen.

 

 


Contact

Dienst Burgerzaken

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 57
F 02 252 57 40

Annemie Maton
T 02 254 12 27
Stéfanie Michiels
T 02 254 12 29
Karin Piens
T 02 254 12 28
Melissa Duwée
T 02 254 12 26