Feitelijk samenwonen

Voor de registratie van de feitelijke samenwoonst, bieden de beide partijen zich aan in op de dienst Burgerzaken. Je verklaart dan enkel dat je samenwoont en één gezin vormt, door middel van een eenvoudige verklaring van samenwoonst. Bij deze vorm van samenwoonst zijn er geen specifieke verplichtingen of bijzondere rechten voor de samenwonende partijen. je geniet hierdoor dus niet van bescherming van woonst, gezinslasten of eigendom.

 

De registratie is kosteloos. Vergeet niet je identiteitskaart mee te brengen bij aanmelding bij de dienst Burgerzaken.

 

Voorwaarden

  • minstens achttien jaar en rechtsbekwaam zijn;
  • officieel op hetzelfde adres wonen.

Contact

Dienst Burgerzaken

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 57
F 02 252 57 40

Melissa Duwée
T 02 254 12 26
Karin Piens
T 02 254 12 28
Stéfanie Michiels
T 02 254 12 29
Annemie Maton
T 02 254 12 27