Wettelijk samenwonen

Bij wettelijke samenwonen bieden de beide partijen zich aan bij de dienst Burgerzaken voor de wettelijke registratie van samenwoonst. Deze registratie is kosteloos.

 

Bij deze vorm van samenwoonst hebben de partners de plicht bij te dragen in de lasten van de samenwoonst naargelang zijn/haar mogelijkheden. Zij genieten tevens van een zekere wettelijke bescherming van:

 • de gezamenlijke woonst
 • de gezinslasten
 • de eigendom van goederen

Indien een notaris vooraf een samenlevingscontract heeft afgesloten, kunt u dit in de verklaring laten opnemen.

 

Voorwaarden

 • minstens achttien jaar en rechtsbekwaam zijn
 • ongehuwd zijn en niet gebonden zijn door een andere wettelijke samenwoonst
 • officieel op hetzelfde adres wonen

De wettelijke samenwoonst wordt opgenomen in het bevolkingsregister. De gemeente kan evenwel geen uittreksel uit een register van samenwoonst afleveren. Je krijgt bij het ondertekenen van de verklaring enkel een ontvangstbewijs. Dit bewijst dat er ooit een verklaring van wettelijke samenwoonst ondertekend is, maar niet of het ondertussen al of niet ontbonden is.

 

Einde van de wettelijke samenwoonst

 • wanneer één van de partners overlijdt
 • wanner één van de partners huwt
 • bij opzegging ervan door onderlinge toestemming
 • bij eenzijdige opzegging door een van de partijen. In dit geval moet de partner die de verklaring aflegt, wel vooraf de kosten betalen van de bekendmaking van de verklaring, door de gerechtsdeurwaarder aan de andere partner en aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

 

Wat mee te brengen?

 • de identiteitskaarten van de kandidaat-samenwoners
 • eventueel het samenlevingscontract van de notaris

Contact

Dienst Burgerzaken

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 57
F 02 252 57 40